Michigan

Om Oss

SWEA Michigan grundades 1991 av Tottie Samuelson och tillhör regionen Mellersta Amerikas, MAME. Övriga avdelningar i vår region är: Austin, Chicago, Dallas, Colorado, Florida, Houston, Minnesota, och Toronto (Kanada). Avdelningen består av ungefär 60 kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrund. Många har svenska som modersmål, men inte alla. De flesta bor i metropolitan Detroit området dvs från Ann Arbor i sydväst till Rochester i nordöst.

 

SWEA – ETT UNIKT NÄTVERK

Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med liknande erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk!

SWEA kan ge tips och råd för den nyinflyttade att etablera sig, och få veta hur saker och ting fungerar här i Michigan.

För hemvändande Sweor är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp när man flyttar hem igen. Inte minst finns det en ny gemenskap men nya vänner att tillgå omedelbart.

Varje höst, hålls ett Region Möte, RM, där alla avdelningar i regionen träffas. Vartannat år sker ett världsmöte där SWEA International också håller sitt årsmöte. Alla medlemmar är välkomna till både världs- och regionmötena.

SWEAs ledord är lokalt stöd, världsvid vänskap och global kompetens.

OM SWEA MICHIGAN

Som medlem får du inbjudan till Valborg, Midsommar, räkafton, biokvällar, kulturbesök och andra intressanta evenemang.

Vanligtvis träffas vi hemma hos någon och har en kommitté, som hjälper till vid de olika träffarna. Du kommer att bli tillfrågad att vara med på en kommitté minst en gång om året samt att hjälpa till på julbasaren. Det är ett bra sätt att lära känna nya Sweor på.

Ibland slår SWEA ihop sig med de andra svenska organisationerna i Detroit området och firar bl.a. Valborg och Midsommar.

Vårt största evenemang under året är vår trevliga julmarknad, som är öppen till allmänheten och tar plats på en lördag i mitten av november. Då räknar vi med att du hjälper till. Se kalendern för tid och plats.

Varmt välkommen till SWEA Michigan!

Malin Clark
Ordförande
michigan@swea.org