Michigan

Donationer

SWEA Michigan ger bidrag till ändamål, som stödjer dessa syften. Bidrag har t.ex. givits till konserter, föreläsningar med svenska författare och utställningar bland annat. SWEA (Swedish Women’s Educational Association) är en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor med…
Vill du också engagera dig i SWEA?